Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hasan Çelebi

Hasan Çelebi


Hasan Çelebi

1937῾de Erzurum῾da doğdu. Muhtelif camilerde imam hatiplik vazifesinde bulundu. 1964῾ten itibaren hattat Halim Özyazıcı, Hamit Aytaç ve Kemal Batanay῾dan hat meşk etti. 1975῾te Hamit Bey῾den Sülüs ve Nesih, 1981῾de de Kemal Bey῾den Ta῾lik ve Rik῾a yazılarında icazet aldı.

1977῾de A.Ü. İlahiyat Camii῾nin yazılarını yazmak için Erzurum῾da, 1981῾de İslam Konferansı Teşkilatı῾nın yazılarını yazmak için Cidde῾de, 1983῾de de Mescid-i Nebî῾nin yazılarının restorasyonu için Medine῾de görevlendirildi. 1982῾de ilk kişisel sergisini İstanbul῾daki İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi῾nde (IRCICA) açtı. Bunu 1984῾te Kuala Lumpur (Malezya) ve 1985῾te de Ürdün Prensi Hasan B. Tallal῾ın davetiyle gittiği Amman Sergileri izledi. 1987῾de Küba Mescidi῾nin yazılarını yazmak üzere bir yıl süreyle Medine῾de bulundu. 1992῾de Malezya islam Kültür Merkezi tarafından Kuala Lumpur῾a davet edildi. 1994 yılında İRCICA῾da ‴Hat Sanatında 30 Yıl‴ sergisini açtı. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında düzenlenen Klasik Türk El Sanatları konulu pek çok karma sergiye iştirak etti.

1976῾dan bu yana sürdürdüğü hat derslerine devam etmekle beraber yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere toplam 52 talebesine icazet verdi.

Sultanahmet Camii῾nin restore edilen kubbe yazıları, Hırka-i Şerif Camii kubbe yazısı, Cuma Mescidi, Kıbleteyn Mescidi ve Mescid-i Nebî῾nin yeni yapılan kısımlarının bazı yazıları, Kuveyt῾te İslam Tıp Merkezi῾nin iç ve dış cephe yazıları (1986), Hollanda῾da bir camiin kuşak yazıları, Almanya῾da Pfortzheim Fatih Camii (1991), Yuhannesburg Cuma Camii (Güney Afrika 1997) ve Almatı Cuma Camii (Kazakistan 1999) yazılan, yerli ve yabancı bir çok koleksiyonda eserleri bulunan ve IRCICA῾nın üç yılda bir düzenlemiş olduğu Uluslararası Hat Yarışmalarında jüri üyeliği de yapmakta olan Hasan çelebi῾nin imzasını taşımaktadır. 2007 yılında Hüsn-i Hat Buluşması῾nda Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından hat sanatına olan katkılarından dolayı ‴Gümüş Lale‴ ödülü verildi.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

TamamıTamamı

Hasan Çelebi menüsüne ait diger içerikler...

1. Hattat Hasan Çelebi῾nin Hayatı
2. Hattın ve Sanatın Bahçesinde Tek Başına Bir Üniversite: Hasan Çelebi
3. Hattat Hasan Çelebi ile ῾Mihrap ve Kalem Aşkı῾
4. Hasan Çelebi ameliyat oldu
5. Benim sanatım yetiştirdiğim talebelerim
6. Hattat Hasan Çelebi Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü
7. 350 hattat bir gecede dükkân kapatmış!
8. Hakiki bir hoca: Hasan Çelebi

 


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Hilye-i Şerîf - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019