Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Davut Bektaş

Hattat Davut Bektaş


Hattat Davut Bektaş

1963 yılında Adana῾nın Eke İlçesine bağlı Akoluk Köyü῾nde doğdu. İlkokulu Köyü῾nde, orta ve liseyi Adana İmam Hatip Lisesi῾nde tamamladı. 1992῾de İstanbul Hukuk Fakültesi῾nden mezun oldu.

Lise yıllarında Hat sanatını tanıdı ve öğrenmeye karar verdi. Merhum Hattat Yusuf Ergün (Erzincan)῾dan kısa bir süre Sülüs ve 1982῾den itibaren de Hattat Hasan çelebi῾den sülüs, nesih ve rik῾a meşk ederek 1994῾de icazet aldı. Eski üstadların özellikle de Sami Efendi ve Hamid Bey῾in eserlerini inceleyerek ve günümüzün hattatlarından da çalışmalarını celi sülüs üzerinde yoğunlaştırdı. Hattını geliştirmesinde, Üstad Mustafa Uğur Derman Bey῾in birer nüshasını verdiği Sami Efendi῾nin Yeni Camii Sebili yazıları ve Şevki Efendi῾nin Elif Kasidesi῾nin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Ayrıca 2002῾den itibaren rahmetli Prof. Ali Alparslan῾dan vefatına kadar talik ve divani meşk etmiştir.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. çeşitli koleksiyonlarda eserleri mevcuttur. Sanatçı halen tek meşgalesi olan hat sanatını icra etmekte ve öğrenci yetiştirmektedir.

Aldığı Ödüller

İslam Konferansı Teşkilatı῾na bağlı IRCICA῾nın düzenlediği Milletlerarası Hat yarışmalarında; 1986῾da celi-sülüste birincilik, taklit tarzı yazıda mansiyon, 1986῾da celi-sülüste birincilik, 1993῾de sülüste birincilik ödülleri aldı. 1997῾de Tahran῾da yapılan 1. İslam Alemi Hat Festivali῾nde birincilik ödülü kazandı. 2006῾da Birleşik Arap Emirlikleri῾nde Şarja῾da ikincisi düzenlenen ‴Uluslararası Arap Hat Sanatı‴ sergisinde de katıldığı levhayla ödül almaya hak kazandı.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

TamamıTamamı

Hattat Davut Bektaş menüsüne ait diger içerikler...

1. Davut Bektaş῾ın Hat Yolculuğu Huruf Arabiya Dergisi῾nde

 


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019