Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Doç. Dr. Fatih Özkafa

Hattat Doç. Dr. Fatih Özkafa


Hattat Doç. Dr. Fatih Özkafa

1974 yılında Konya῾da doğdu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü῾nden mezun oldu. 1994 yılından itibaren Hattat Yrd. Doç. Hüseyin Öksüz῾den hüsn-i hat meşk ederek 2002 yılında sülüs-nesih icâzeti aldı. Daha sonra divanî ve celî divanî yazılarını meşk ederek ta῾lîk derslerine başladı. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı῾nda yüksek lisans yaptı.

IRCICA tarafından düzenlenen VI. Uluslararası Mir İmadü῾l-Hasenî Hat Yarışması῾nda (2003) ve VIII. Uluslararası Bedevî el-Diranî Hat Yarışması῾nda (2010) sülüs dalında ‴Incentive Prize‴ aldı.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı῾nda farklı branş hazırlık sınıfını tamamlayarak doktora eğitimine başladı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü῾ne araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl öğretim görevlisi ve bölüm başkan yardımcısı oldu.

2008 yılında tamamladığı ‴İstanbul Selâtin Camilerinin Kuşak Yazıları‴ adlı teziyle doktor, 2009 yılında ise, halen görev yapmakta olduğu Fakülte῾nin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı῾nda yardımcı doçent oldu. Aynı yıl Fakülte Kurulu üyeliğine seçildi.

Adı geçen bölümde, Temel Hat Sanatı Eğitimi, Hat Tasarımı I-II-III, Türk Hat Sanatında Ekoller, Osmanlı Türkçesi II-III, Paleografi, Epigrafi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yardımcı Sanat Hat gibi lisans derslerini ve Klasik Osmanlı Mimarisinde Hat Sanatı, Geç Dönem Osmanlı Mimarisinde Hat Sanatı gibi yüksek lisans derslerini vermektedir.

Yayına hazır bir kitabı ve yayımlanmış bazı bilimsel kitaplarda hat sanatıyla ilgili bölüm yazarlığı mevcuttur. Ayrıca toplam 9 adet uluslararası ve ulusal sempozyuma bildirileriyle katılmıştır. İstanbul, Kahire, Tahran, İzmir, Konya, Erzurum, Kayseri, Malatya ve Kocaeli῾de, toplam 21 adet uluslararası ve ulusal sergiye eserleriyle katılmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

TamamıTamamı

Hattat Doç. Dr. Fatih Özkafa menüsüne ait diger içerikler...

1. Feth῾in İstanbul῾a ve Hat San῾atına Kazandırdıkları - Yrd.Doç.Dr. Fatih Özkafa

 


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Kıta - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019