Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Tevfik Kalp

Hattat Tevfik Kalp


Hattat Tevfik Kalp

1973 yılında Kastamonu῾da doğdu.  Orta ve lise öğrenimini 1992῾de Kastamonu῾da bitirdikten sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesine başladı ve 1997῾de de mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü῾nde yüksek lisans yaptı.  Prof. Dr. Muhittin Serin danışmanlığında ‴Hoca Mehmed Rasim Efendi ve Hakkında Yazılmış Bir Risalenin İncelenmesi‴ adlı tezi hazırladı.

Hat sanatına ilgisi lise yıllarında başladı. Kastamonu İmam Hatip Lisesi῾nde  Musa Özdağ ve Rafet Küllüoğlu hocalardan hat çalıştı. 

1992῾de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi῾ni kazanınca Hattat Hasan çelebi῾den sülüs ve nesih yazılarını çalışmaya başladı.  Temmuz 1996 tarihinde de bu yazılardan icâzet (diploma) aldı. İcazet merasimi IRCICA῾da yapıldı. Bu törende Mümtaz Durdu Bey ve Cezayirli Abdülhamit Efendi de icazet aldı.

Fakülte döneminde Prof. Dr. Muhittin Serin῾den rik‘a çalıştı. Fakülte yıllarında Prof. Dr. Hüsrev Subaşı Hoca῾nın da çok desteğini gördü. Sanat sohbetlerine katıldı. Hüsrev Hoca vasıtasıyla Hattat Mehmet Özçay῾la tanıştı. Mehmet Özçay῾a çalışmalarını göstererek tenkitlerini aldı. Bundan başka Davut Bektaş, Osman Özçay, Efdalüddin Kılıç, Ali Toy, Mehmet Memiş, Savaş çevik ve Sadri Sayıoğulları gibi hattatlarla tanışarak hatla ilgili bilgisini artırdı.

Şubat 1997῾de Kuveyt῾te düzenlenen ‴Uluslararası Şehit Hat Yarışması‴nda 2. oldu.  1998῾de IRCICA tarafından organize edilen ‴Uluslararası Şeyh Hamdullah Hat Yarışma‴nda teşvik ödülü aldı.  Pek çok karma sergiye katıldı.

Tevfik Kalp şu anda, İstanbul῾da öğretmenlik yapmakta, Büyükşehir Belediyesi῾ne bağlı İSMEK kurslarında ve Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı῾nda hat hocalığı yapmaktadır.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Ayet-i Kerime - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019