Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Osman Özçay

Hattat Osman Özçay


Hattat Osman Özçay

Trabzon῾un çaykara ilçesinde doğdu (1963), ilk ve orta tahsilini ağabeyi ile (Mehmet Özçay ) beraber Gerede῾de ikmal etti. 1980 yılında Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü῾nde iki yıl okuduktan sonra öğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine nakletti ve oradan mezun oldu(1986).

Hat sanatına karşı önceleri hususi bir ilgisi bulunmazken, 1982῾de ağabeyinin Fuat Başar῾a ilk gidişinde yanında bulundu ve o anda duyduğu bir arzuyla o da, sülüs meşkine başladı ve meşkini tamamlayarak sülüs - nesihten icazet aldı. İstanbul῾a geldiğinde tanıştığı M. Uğur Derman῾dan çok istifade etti. Onun kendisine verdiği Sami Efendi῾ye ait Yeni Cami Sebili kitabesi kalıplarının sureti, Osman Özçay῾ın celi sülüste en büyük rehberi oldu.

İslam Konferansı Teşkilatı῾na bağlı İslam Kültür Mirasını Koruma Komisyonu῾nun sekreterliğini yapan İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)῾nin düzenlemiş olduğu birinci (1986) ve ikinci (1989) milletlerarası hat müsabakalarında, başta Celi Sülüs ve Sülüs dalları olmak üzere, çeşitli dallarda ikincilik, üçüncülük derecesinde toplam 5 mükafat kazandı. 1997῾de  Kuveyt Şehit Bürosunun düzenlediği ‴Şehit Kültür Yarışması‴nda birincilik ödülü aldı.

Ağabeyi Mehmet Özçay῾la beraber 1996῾da İstanbul῾da, 1998 Abu Dhabi῾de, 1999 Sharjah῾da, 2003 Dubai῾de özel sergiler açtı. Dubai῾de, Turizm ve Ticari Pazarlama Dairesinin IRCICA ile birlikte 2003, 2004, 2005῾te  tertip ettiği sergilere, 2003 Tokyo hat sergisine, 1997,2006 Tunus Arap Hattı Günlerine katıldı. Ayrıca birçok yurt içi ve yurt dışı sergilere iştirak etti.

Özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer alan eserlerini klasik anlayışa göre sülüs, celi sülüs, nesih ve muhakkak ile yazmaktadır.

Kaynak: ozcay.com

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Kalıp çalışması - Ayet-i Kerime - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019