Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hüseyin Kutlu

Hüseyin Kutlu


Hüseyin Kutlu

1949 yılında Konya῾da doğdu. 1966-1967῾de Konya İmam Hatip Okulu῾ndan mezun oldu. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü῾ne kaydoldu. Tahsilini sürdürebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı῾ndan görev talebinde bulundu. Eskişehir Mihalıççık vaizliğine tayin edildi. Aynı sene Hattat Hâmid Aytaç῾dan sülüs-nesih yazı meşkine başladı. Bu arada Eczacı Hattat Uğur Derman῾dan ta῾lîk meşk etti. 1972῾de ulaşım zorluğu nedeniyle Mihalıççık῾tan Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii İmam-Hatipliğine getirildi. 1974῾te fakülteden mezun oldu. Aynı yıl (H.1395) Hâmid Beyden sülüs-nesih yazı icazeti aldı. Askerliğini Işıklar Askerî Lisesi῾nde öğretmen olarak yaptı.1976῾da Hekimoğlu Ali Paşa Camii İmam-Hatip῾liğinde göreve başladı.

Türk-İslâm Medeniyetinin merkezi olarak telakki ettiği camiye, gerek kurum olarak kaybettiği fonksiyonlarını kazandırma çabalarını, gerekse o kurumun en üst düzeyindeki temsilcisi olma misyonunu yüklediği İmam-Hatip῾lîk görevini, cami ölçeğinde ve külliye projesinde gerçekleştirmek istedi. Harap durumda olan cami, sebil, türbe, kütüphane ve nazirenin imar ve ihyasına çalıştı. 2002 yılında emekli olduktan sonra ‴İslâm medeniyetinin merkezi olarak cami‴ projesini, aynı çatı altında hizmet veren Uygulamalı Türk-İslâm Sanatları Kütüphanesinde devam ettirdi.

Hekimoğlu Ali Paşa Camii bahçesinde açılan Türk-İslâm Sanatları 1. sergisi ‴Lâlezâr῾i, ‴İcazet‴, ‴Gül‴, ‴Mevlânâ‴, ‴50. vuslat merasim ve albümleri‴ takip etti. ‴Kaybolan Medeniyetimiz‴ (Hekimoğlu Ali Paşa Camii Haziresindeki Tarihi Mezar taşları) kitabı, hat sanatının Necm-i Süheyl῾i Hattat Şevki Efendi῾nin ‴Amme Cüzü‴, bir hak ve vatan dostu Alvarlı Efe Hazretlerinin ‴Tarihçe-i Hayat‴ adlı biyografi eseri, ‴Hulâsatül-Hakâyık‴ adlı kitabı, bu kitaptan seçilmiş münâcaat niteliğindeki yakarışları ‴Nazlı Niyazlar‴ı, yine hazretin divançesinden derlenen ilâhi-niyaz cd῾leri, ‴Türk Kültür ve Medeniyet Tarihinde Fatih Külliyesi‴ kitabını yayına hazırladı.

Bu çalışmaların yanında hat sanatında hilye, kıta, çeşidi orijinal istifler olmak üzere 1000῾den fazla eseri koleksiyonları süslüyor. Ayrıca Adana Sabancı Merkez Camii, Aşkaabad Camii, Tokyo Camii, Berlin Camii, Konya Hacı Veyszâde Camii, Selçuk Üniversitesi Kampus Camii῾nde ve daha birçok mimarî eserde yazıları bulunmaktadır.

18 öğrenciye hüsn-i hat icazeti verdi:
Abdülhadi Erol Dönmez, Fevzi Günüç, Betül Kırkan, Feyza Kırkan, Gaye Zapsu, Serap Bostancı, Cavide Pala, Orhan Dağlı, Hilal çizmecioğlu, Ali Rıza Özcan, Serap Karamollaoğlu, Berrak Özdoğan, Z.Rüveyda Yücel, Emine Sağman, Ceyhun Oydem, Tahsin Kurt, Sevil Tezgah, Zehra çekin.

Uygulamalı Türk-İslâm Sanatları Kütüphanesinde hüsn-i hat grup başkanlığı yapmaktadır.

Kaynak: Hüsn-i Hat Buluşması, İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü, İstanbul, 2008.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

TamamıTamamı

Hüseyin Kutlu menüsüne ait diger içerikler...

1. Hattatlar Sofası yok olmak üzere
2. Hüseyin Kutlu: İlm-i Cemâl denilen şey en çok müslümana yakışır
3. Hattat Hüseyin Kutlu hattı Kur῾an-ı Kerim 5 yılda tamamlandı

 


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Besmele-i Şerif - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2024