Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Prof. İlhan Özkeçeci

Hattat Prof. İlhan Özkeçeci


Hattat Prof. İlhan Özkeçeci

1955 yılında Kayseri῾de doğdu. 1980῾de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü῾nden mezun oldu. 1983 - 1995 yıllarında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü῾nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1991῾de Mimar Sinan Üniversitesi῾nde Geleneksel Türk El Sanatları Tezhip-Süsleme Anasanat Dalında ‴Sanatta Yeterlik‴ unvanı aldı. 1995῾de Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü῾ne yardımcı doçent olarak atandı, Bölüm Başkanı oldu. 1996῾da Tezhip Anasanat dalında doçent, 2003῾te profesör oldu.

1974 - 1979 tarihleri arasında Hattat Kemal Batanay῾dan Rik῾a hattı, klasik Türk müziği ve tanbur meşketti, müzehhip Rikkat Kunt, Muhsin Demironat ve Tahsin Aykutalp῾ten tezhip dersleri aldı. 1988-90 yıllarında Prof. Ali Alparslan῾dan Divani meşketti. Uzun yıllar meşkettiği Hattat Hasan çelebi῾den 1997῾de ‴Sülüs-Nesih‴ dallarında Hat İcazetnamesi aldı.

1973 - 1980 yılları arasında Türk müziği ile ilgili detaylı çalışmalarda bulundu. çeşitli gruplarda müzik çalışmaları yanında İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu῾nda görev yaptı. Bu cümleden olarak 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri῾nde, 1996῾da Malezya῾da Türk müziği konusunda grup konserleri verdi. 1998῾de İtalya῾da düzenlenen ‴İpek Yolu῾nda Minyatür ve Kaligrafi Sanatı Sergisi‴ dolayısıyla sergiye katıldı, tanburla Türk müziği resitalleri verdi.

2003῾te Gürcistan῾da Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu῾na katıldı.

2004 yılında Hollanda῾da kişisel sergi açtı, Türk sanatı konusunda konferans ve tanburla Türk müziği resitalleri verdi. 2005῾te SDÜ῾den ayrılan İlhan Özkeçeci Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi῾nde göreve  başladı. 2006῾da Güney Kore῾de ICAPA 2005 II. Uluslararası Asya Felsefe Derneği Sempozyumu῾da bildiri sundu, konser verdi. Fransa῾nın Strasburg şehrinde Mart 2007 de kişisel Türk müziği konserleri verdi. 23.04.2007-27.04.2007 tarihleri arasında İsveç῾in Stockholm, Göteborg ve Malmö şehirlerinde düzenlenen müzik programlarına katıldı. Ukrayna-Kırım῾ın Sivastopol (Akyar) ve Simferopol (Akmescit) şehirlerinde 07-09 Şubat 2008 tarihlerinde hat sergisi ve workshop yaptı, kişisel tanbur resitalleri verdi. Litvanya-Vilnius Pedagoji Üniversitesi῾nde Erasmus programları çerçevesinde 28.04.2008-05.05.2008 tarihleri arasında Türk sanatı ve  Hat dersleri verdi

13-15 Kasım 2008 tarihlerinde  Azerbaycan Bakü Kafkas Üniversitesi῾nde düzenlenen ‴Uluslar arası çocuk Edebiyatı Sempozyumu‴na davet edildi,  sanat konusunda seminerler verdi, kişisel tanbur resitali verdi. 9-10 Temmuz 2009  tarihlerinde, International Burch University῾nin, Bosna-Hersek Saraybosna şehrinde düzenlemiş olduğu, ‴ISSD 09-International Symposium on Sustainable Development‴ adlı sempozyuma bir bildiri ile katıldı, Bosna῾da tarihi ve kültürel mekanlardan incelemelerde bulundu.

25- 26 Haziran 2009 tarihlerinde, (CIOFF) ve İstanbul Küçükçekmece Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ῾Uluslararası Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarda Geleneksel Kültürlerin Korunması ve Tanıtılması Açısından Sorunlar ve çözüm Yolları῾ Sempozyumu῾na katıldı bildiri sundu.

Kültür Bakanlığınca Düzenlenen 15. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmasında Jüri üyeliği yaptı (2009).

Kültür ve Turizm Bakanlığı῾nca 15 Eylül - 11 Ekim 2009 tarihleri arasında, İstanbul Sultanahmet῾teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi῾nde düzenlenen ῾Ortak Kültürel Miras Birlik İçinde çokluk Sergisi῾nde yer alacak eserlerle ilgili çalışmalar yaparak Sergi kataloğuna ‴İslam Medeniyeti ve Etkileşimler‴ başlıklı bir yazı ile katkıda bulundu.

2009 yılı Kasım ayında Asya Felsefe Derneği tarafından Endonezya῾nın başkenti Jakarta῾da düzenlenen ‴The Path to Alliance of Civilisations Through the Asian Community‴ başlıklı 4. ICAPA sempozyumuna bir bildiri ile katıldı, Universitas Indonesia ve Syarif Hidayatullah State Islamic University῾de kişisel hat ve resim sergileri açtı, workshop çalışmalarında bulundu. 

Yurt içinde ve yurtdışında Hat-Tezhip ve Resim dallarında pek çok sergi açan İlhan Özkeçeci, sanatın; tarihi, kaynakları, teknik ve felsefesi hakkındaki bilimsel çalışmalarına devam etmekte olup, Fatih Üniversitesi῾ndeki görevini sürdürmektedir. 

Kaynak: www.ilhanozkececi.com

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Kıta - Muavvizeteyn - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019