Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalem-guzeli.org - Türk Hat Sanatı

Kalem Güzeli web sitesine hoş geldiniz...

 

Hat Eserleri Galerisinden...

Levha
Levha
Kamil Ülgen
Celî Sülüs
Levha - Nebe Sûresi
Levha - Nebe Sûresi
Mustafa Cemil Efe
Nesih
Levha - Hiç!
Levha - Hiç!
Abdülkadir Kuşkıran
Celî Sülüs

Hat eserlerini galerimize son eklenme sırasına göre
görebilmek için lütfen tıklayınız.

Son Eklenen İçerikler

Yıldız Holding'in sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle düzenlediği Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar sergisi Bursa'da açıldı. Eserler, Bursa Birlik Vakfı Akif Emre Kültür Merkezi'nde...

Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi Sanat Kursları

Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi῾nde Klâsik Türk-İslâm sanatları, modern sanatlar, müzik ve dil eğitimi ile medeniyetimizin izlerini geçmişten geleceğe aktarma yolunda birçok branşta hizmet veriliyor.

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi 2017 - 2018 eğitim dönemi başladı.

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi 2017 - 2018 eğitim dönemi klasik sanat eğitimleri, 18 Eylül tarihi itibariyle başlamıştır.

M.Uğur Derman῾ın Türk Hat San῾atından Seçmeler kitabı yayımlandı

M.Uğur Derman῾ın Türk Hat San῾atından Seçmeler isimli eseri Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayımlandı.

Klasik Sanatlar Yıllığı 2015 yayımlandı

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi῾nin hazırladığı "2015 Klasik Sanatlar Yıllığı" yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıkan yıllık 560 sahifeden oluşuyor.

Unutulan Değerlerimizden Hattat Karînâbatlı Hasan Hüsnü Efendi - Prof. Dr. Muhittin Serin

İslâm sanat ve bilim dünyasında, gelenekleri koruyan büyük üstatlar yanında yetişmiş, ortak değerlerde birleşerek bir ekol içinde erimiş ve sadece ismi kalmış sanatkârlar vardır.

Celî Dîvânî Yazıların Anatomik Yapısı ve Kompozisyon Özellikleri - Savaş Çevik

Fotoğraf galerisi içeren yazıCelî Dîvânî yazı, dîvânî yazının kullanımından sonra gelişmiş bir yazıdır. Dîvânî yazı Selçuklular döneminden itibaren kullanılmakta olup, bu döneme ait eldeki örnekler dîvânînin gelişmemiş biçimlerini yansıtmaktadırlar.

Nijer Yetimleri Yararına Hasan Çelebi ve Talebeleri Hat Sergisinde eserlerin tümü satıldı

Hattat Hasan Çelebi ve talebeleri tarafından hazırlanan 82 eserden oluşan ve geliriyle Nijer῾de yetimhane yaptırılacak olan Hüsnü Hat Sergisi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından Beşiktaş῾ta bulunan Dolmabahçe Sanat Galerisi῾nde açıldı.

Sanat Yarışmaları Hakkında - Savaş Çevik

Yarışmalar (müsabaka) neredeyse insanlık tarihi kadar eskilere dayanır. Herhangi bir konuda öne çıkmak, en iyi olmak, bir konunun en iyisini yakalamak amaçlarına yönelik yarışmaların, bazen ticari, siyasi ve kültürel amaçlara yönelik olduğu da görülmektedir.

Klasik Sanatlar Yıllığı 2014 yayımlandı

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi῾nin hazırladığı Klasik Sanatlar 2014 Yıllığı yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıkan yıllık 594 sahifeden oluşuyor.

Sami Efendi ve Ekolü

Rakım Efendi mektebine dahil fakat farklı bir şîve sahibi olan Sami Efendi, 16 Zilhicce 1253/13 Mart 1838 tarihinde İstanbul῾da dünyaya geldi. Babası Yorgancılar kethüdası hacı Mahmud Efendi῾dir. Asıl adı İsmail Hakkı῾dır.1

Albaraka Uluslararası 4.Hat Yarışması sonuçlandı

2005 yılından itibaren her üç yılda bir düzenlenen Albaraka Türk 4. Uluslararası Hat Yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada, Celi Sülüs dalında Yılmaz Turan, Celi Talik dalında Mustafa Parıldar ve Celi Divani dalında Seyit Ahmet Depeler birincilik ödülünün sahibi oldu.

Hakiki bir hoca: Hasan Çelebi

Hat olmasaydı İslam, görsel hitabet gücünden ve görkeminden mahrum kalırdı. Bu gerçeği Hasan Çelebi῾den daha iyi temsil eden ve somutlaştıran, yaşayan çağdaş başka hattat tanımıyorum. Hattın gücünü Müslüman olduktan kısa bir süre sonra anladım.

Hattat Hamid hayatını anlatıyor

Hat sanatının son temsilcisi rahmetli Hamid Aytaç῾ın ölümünden önce anlattığı hayat hikayesini aynen yayınlıyoruz.

"Diyebilirim ki, ilk tedris devrimde bu zat bana beş defa Kur῾an-ı Kerim῾i yazdırmıştır."

Mehmed Şevki Efendi ve Ekolü

Sülüs ve nesih yazının zirve ismi olan Şevki Efendi h. 1244 / 1828 yılında Kastamonu Seyyidler῾de dünyaya geldi.1 Küçük yaşta İstanbul῾a getirilerek ilmî tahsili yanında, dayısı hattat Mehmed Hulusi Efendi῾den sülüs ve nesih dersleri aldı. Hulusi Efendi῾den h. 1257 / 1841 yılında icazetini aldı.

Geleceğin Ustaları 2 - Geleneksel Sanatlar Yarışması 2014῾ün sonuçları açıklandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Yarışması῾nın sonuçları açıklandı. Yurtdışından katılımcıların da dereceye girdiği yarışmanın ödül töreni 21 Şubat 2015 tarihinde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi῾nde gerçekleştirildi.

7Tepe7Sanat 2015 Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar Yarışması

Üsküdar Belediyesi ile Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından gerçekleştirilen 7tepe7sanat Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar Yarışması hat, tezhip, minyatür, ebru, kat῾ı, cilt ve çini klasik sanatlarında düzenlendi.

Merhum Hattat Prof. Dr. Fevzi Günüç῾ün Aziz Hatırasına...

kalemguzeli.org, 22 Nisan 2013῾te ahirete intikal eden Merhum Hattat Prof. Dr. Fevzi Günüç῾ün aziz hatırasına, talebelerinden Hattat Mustafa Cemil Efe῾nin Yedi İklim Dergisi Fevzi Günüç Özel Dosyası için kaleme aldığı denemeyi bu dergiden alıntılayarak sunuyor.

Merhum Hattat Saim Özel Anısına

kalemguzeli.org Merhum Hattat Hafız Saim Özel῾in anısına onun hakkında Ali Naci İşsever῾in yazdığı portreyi bir süre önce yayım hayatına son vermiş olan Irmak Kültür Sanat Dergisi῾nden alıntılayarak sunuyor.

17.Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması Sonuçlandı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 17. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmasının sonuçlarını ilan etti. Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini deseni, ebru, kelemişi, katı῾ dallarında düzenlenen yarışmaya başvurular 07 - 12 Ekim 2013 tarihleri arasında kabul edilmişti.

Mahmud Celaleddin Efendi ve Ekolü

Aslen Dağıstanlı olan Mahmud Celâleddin Efendi, babası Şeyh Mehmed Efendi ile birlikte İstanbul῾a gelmiştir. Doğum tarihi belli değildir. 1

Hattat Muhammed Hamdi Yazır Hayatı ve Eserleri Kitabı - Dr. Necmi Atik

100 yıldır gizli kalmış yönleriyle Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır῾ın hayatı ve eserleri isimli kitap, Dr. Necmi Atik tarafından kültür hayatımıza kazandırıldı.

Bir İstanbul Hatırası

Beni sakın öldü sanmayın. Bütün hayatımın yaşanmış seneleri Süleymaniye Kütüphanesi῾nde Türk kültürü arşivimle binlerce not ve hatıra defterlerimin içinde.
Mündericat ve resimlerim emirlerinize amade.

Süleyman Berk῾in "Hat Sanatı" kitabı çıktı

Yalova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Berk῾in yeni kitabı "Devlet-i Aliyye῾den Günümüze Hat Sanatı" kitabı İnkılâb yayınlarından çıktı.

350 hattat bir gecede dükkân kapatmış!

Yağmurlu bir akşam vakti küçük bir grubun iştirakiyle Bâbıâli Sohbetleri῾nde usta hattat Hasan Çelebi῾yi dinledik.

Mihrapta Hüsn-i Hat - Yrd. Doç. Dr. Süleyman Berk

Cami ve mescitlerin inşasında medeniyetimizin gösterdiği ihtimam takdire şayandır. Fonksiyonelliğin yanında mimari açıdan da şaheserler meydana getirilmiştir.

Basında Portreler Sergisi - Etem Çalışkan / 7 Eylül - 7 Ekim 2012

Ressam, kaligraf ve hattat Etem Çalışkan῾ın eserlerinden oluşan ‴Basında Portreler‴ konulu serginin açılışı 7 Eylül Cuma günü İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Sanat Galerisi῾nde yapıldı.

Hattat Mustafa Râkım Efendi῾ye ait üç levhanın tıpkıbasımı yapıldı

XIX. asrın ekol sahibi celî sülüs hattatı olan Mustafa Râkım Efendi῾ye (1171/1758- 1241/1826) ait üç levhanın tıpkıbasımı yapıldı. Biri İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, diğer ikisi Topkapı Sarayı Güzel Yazılar Kısmında bulunan levhaların başarılı bir grafik uygulamayla tıpkıbasımı yapıldı.

"Bir Demet Dua" Hüsn-i Hat Sergisi ve İcazet Töreni - 31 Ağustos 2012

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı ῾Sanata Hizmet Büyük Ödülü῾ alan dünyaca ünlü hat sanatçısı Hasan Çelebi῾nin kadın öğrencilerinin ῾Bir Demet Dua῾ adlı hüsn-i hat sergisi açıldı. 21 hattatın eserlerinin sergilendiği açılışta, Türkiye, Malezya ve Pakistan῾dan 6 kadın hattata da törenle icazetleri verildi.

"İstanbul῾un 100 Hattatı" Kitabı

İstanbul, bir medeniyet merkezi olarak birçok sanata merkezlik yaptığı gibi, hüsn-i hatta da beşiklik yapmıştır. İstanbul, ‴Kur῾ân Mekke῾de indi, Kâhire῾de okundu, İstanbul῾da yazıldı‴ sözünü söyletecek şekilde hat sanatında bir üslûbun merkezi olmuştur.

Kumbaracı4 Türk İslam Eserleri Galerisi açıldı

İstanbul῾un Tophane semtindeki Kumbaracı Yokuşu, yeni bir sanat mekânına daha kavuştu. Kumbaracı4 Sanat Galerisi, ῾Noktanın Ustaları῾ adlı ilk sergisiyle misafirlerini karşıladı.

Mescid-i Nebevi῾nin Hattatlarından Ali Hüsrevoğlu ile Söyleşi

Ay Vakti Dergisinin Mayıs - Haziran 2012 sayısında yayımlanan Hattat Ali Hüsrevoğlu ile yapılan söyleşiyi ilginize sunuyoruz.

Çini ve Minyatür Sanatçısı Fatma Şan ile Söyleşi

Video içeren yazıÇini ve minyatür sanatçısı Fatma Şan ile yapılan ve TVNET televizyonu, Geleneği Yaşatan Eller programında yayınlanan söyleşiyi ilginize sunuyoruz.

Vefatının 30.yılında Hattat Hâmid Aytaç - 26 Mayıs 2012 Cumartesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Geleneksel Türk-İslâm Sanatları῾ndan Hüsn-i Hat sanatının son dönem üstadlarından Hâmid Aytaç῾ın vefatının 30. Yılı münasebetiyle bir anma programı düzenledi.

Geleneksel İslam Sanatları - Süleyman Berk

Süleyman Berk῾in hazırladığı Diyanet Aylık Derginin Ocak 2012 sayısında yayımlanan, Geleneksel İslam Sanatları hakkında bilgiler içeren makalesini ilginize sunuyoruz.

Fotoğraf galerisi içeren yazıİki Mushaf Yazmış Kur῾an Dostu: Hattat Fahrettin Bilgiç ile Söyleşi

Aslen Adıyaman doğumlu bir pir-i fani Hattat Fahrettin Bilgiç. Bu zat iki adet Mushaf yazmış, ikisi de basılmış. Üstelik bu Mushafları yazmak için olmazsa olmaz uzuvlarından birisi olan gözlerinden bir tanesini kaybetmesine rağmen...

Temel Sanat Yapıları ve Değerlendirmeleri Semineri - Doç. Dr. Savaş Çevik

Video içeren yazıDoç. Dr. Savaş Çevik; İstanbul Tasarım Merkezi῾nde "Tasarım Seminerleri" kapsamında seminerler veriyor. "Temel Sanat Yapıları ve Değerlendirmeleri" konulu seminerlerin ikincisinin videosunu ilginize sunuyoruz.

Hattat Hasan Çelebi Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü

Video içeren yazıCumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2011 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini; Sanat Tarihi dalında Prof. Dr. Semavi Eyice῾ye, Edebiyat dalında Sezai Karakoç῾a, Eleştiri alanında Doğan Hızlan῾a, Geleneksel Sanatlar dalında Hasan Çelebi῾ye verdi.

"Hat: Bir Medeniyet Çizgisi" Belgeseli

Video içeren yazıİstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projeleri kapsamında gerçekleştirilen "Hat: Bir Medeniyet Çizgisi" Belgeselini ilginize sunuyoruz.

IFAS: Sanatta "Gelenek - Yenilik" Sempozyumu

Fotoğraf galerisi içeren yazıIFAS (International Fine Arts Symposium) Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, 20-22 Ekim 2011 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi῾nin ev sahipliğiyle Konya῾da yapıldı.

Hattat Mehmed Özçay ile Sohbet - TVNet, Naber Programı

Video içeren yazıTVNet kanalında N῾aber isimli programda 11 Ağustos 2011 günü Hattat Mehmed Özçay ile sanatı ve sanat serüveni hakkında yapılan söyleşiyi ilginize sunuyoruz:

Hattat Abdullah Gün ile Hasbihal - TVNet, N῾aber Programı

Video içeren yazıTVNet kanalında N῾aber isimli programda 16 Ağustos 2011 günü Hattat Abdullah Gün ile sanatı ve sanat serüveni hakkında yapılan söyleşiyi ilginize sunuyoruz:

Kur῾an Forumunun Ardından - Hilal Kazan

24 Nisan - 5 Mayıs 2011 tarihleri arasında Medine῾de gerçekleştirilen Uluslararası Hattatlar Sempozyumuna katılan Türk hattatlardan Hilal Kazan῾ın ziyaretle ilgili olarak kaleme aldığı yazı Dergah Dergisi῾nin Eylül 2011 tarihli 259.sayısında neşredilmiştir. İlginize sunuyoruz:

İstanbul: Açıkhava Hat Müzesi (İstanbul Kitabelerinden Seçmeler)

Akademik Araştırmalar Dergisi İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı sayısında çıkan, İstanbul῾daki seçme kitabeleri konu alan önemli bir yazı olan "İstanbul, Açıkhava Hat Müzesi" isimli makaleyi PDF formatında inceleyebilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Dubai῾de Kur῾an-ı Kerim Buluşması

Fotoğraf galerisi içeren yazıBirleşik Arap Emirlikleri Kültür, Gençlik ve Birlik Bakanlığı, bu yıl Ramazan ayında önemli bir faaliyete ev sahipliği yaptı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden Dubai῾ye davet edilen 30 hattattan her biri bir cüz yazarak Kur῾an-ı Kerim῾i tamamlamış oldular.

Fotoğraf galerisi içeren yazıHasan Çelebi ve Talebeleri "Kağıda Akan Damlalar" Hat ve Tezhip Sergisi / 28 Temmuz - 20 Ağustos 2011

Hattat Hasan Çelebi ve Talebeleri, "Kağıda Akan Damlalar" isimli Hat ve Tezhip sergisiyle 28 Temmuz - 20 Ağustos 2011 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi῾nde...

On Parmağında On Marifet: Yazının Virtüözü Hattat Savaş Çevik

Savaş Çevik, on parmağında on marifet bir hat sanatçısı. Teknik anlamda ‘sözü çizgilerle, sembollerle gösterme sistemi῾ diye tanımlanan yazı, o, eline kalemi aldığında başka bir hal alıyor. Siyah, kırmızı, yeşil, mavi renklere bürünen harfler, en güzel şekilleriyle göz alıcı birer tabloya dönüşüyor.

Medine῾de Hattatlar Buluşması - Ali Hüsrevoğlu

Fotoğraf galerisi içeren yazı24 Nisan - 5 Mayıs 2011 tarihleri arasında Medine῾de gerçekleştirilen Uluslararası Hattatlar Sempozyumuna katılan Türk hattatlardan Ali Hüsrevoğlu῾nun ziyaretle ilgili notlarını ilginize sunuyoruz.

Vefatının 35.yılında Necmeddin Okyay Kitabı

Fotoğraf galerisi içeren yazı

Hattat Necmeddin Okyay, Osmanlı irfânı, zevki ve estetiğini Cumhûriyet döneminde yaşatmaya gayret etmiş, birçok sanatta mâhir, nev-i şahsına münhasır bir üstad idi. Eskilerin deyimiyle “Hezârfen” idi. Hat, ebrû, klâsik cilt onun uğraştığı sanatlardı.

Mustafa Râkım Efendi ve Ekolü

Celî sülüste ve tuğrada yaptığı inkılâpla, mektep sahibi olan Mustafa Rakım, bunu sağlayabilmek için uzun süre Hafız Osman yazıları üzerinde çalışmıştır. Râkım῾ın yazıdaki yeri değerlendirilirken üç hususa dikkat çekilir.

 


Site Hakkında

ARAMAARAMA
 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2024