Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Hacı Ahmed Kamil Akdik

Hattat Hacı Ahmed Kamil Akdik


Hattat Hacı Ahmed Kamil Akdik

Kamil Akdik 1861῾de İstanbul῾da doğdu. Sami Efendi῾den sülüs ve nesih hattı öğrenip icazet aidi. 1909῾da Nişan-ı Hümayun Kalemi mümeyyizliği ve hat hocalığı yaptı 1914῾te Medrese῾t-ül Hattatin sülüs ve nesin hocalığını, 1918῾de Galatasaray Sultanîsi῾nin rik῾a hocalığını üstlendi. Sultan V. Mehmed Reşad tarafından ‴Reis-ül Hattatıyn‴ unvanıyla ödüllendirildi. 1940῾da Prens Tevfik Paşa῾nın Kahire῾de yaptırdığı caminin kubbe ve kuşak yazılarını yazdı. 1941῾de vefat etti.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

TamamıTamamı

Hattat Hacı Ahmed Kamil Akdik menüsüne ait diger içerikler...

1. Reisü῾l-Hattâtîn Hacı Kâmil Akdik hattıyla Süleyman Çelebi῾nin Vesiletü῾n-Necât adlı eseri

 


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2024