Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Emin Barın

Hattat Emin Barın


Hattat Emin Barın

Hattat ve cilt sanatçısı Hafız Mehmed Tevfik Efendinin oğlu Emin Barın, 2 Haziran 1913῾te Bolu῾da doğdu. Yedi yaşındayken babasından hat dersleri almaya başladı. 1932῾de İstanbul Muallim Mektebini, 1936῾da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü῾nün Resim-İş Bölümü῾nü bitirdi.

Zamanın üstadları Reisülhattatin Kamil Akdik῾ten yazı, NecmettinOkyay῾dan ise klasik Türk cilt yapım sanatını öğrendi. çalışmalarını genelde klasik celî dîvanî ve kûfi ile bunların çağdaş yorumları veserbest kreasyonları üzerine yoğunlaştırdı. Hat icazetini de İsmail Hakkı Altunbezer῾den aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan burslu eğitim sınavını kazanarak hat ve cilt sahasında ihtisas yapmak için Almanya῾ya gönderildi. Almanya῾da iken hazırladığı Olimpiyat Kitabı ile Hamburg Kitap Sergisi῾nde birincilik ödülü kazandı. 1939῾da Leipzig῾deki Kitapçılık ve Sanat Akademisi῾ne girerek kitap ciltçiliği dersleri aldı.  Alman Tayyarecileri Birliği῾nin Göring῾e verdiği beratın yazı ve cilt işlerini Emin Barın yaptı.

1943῾ta Türkiye῾ye dönerek İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde hat ve cilt sergisi açtı. Dekoratif Sanatlar Bölümü῾nde öğretim üyesi olarak vazife alan Emin Barın,1958῾de Fatih Divanı kitap cildiyle milletlerarası Brüksel sergisinde birincilik ödülü kazandı. 1969῾da gittiği Lizbon῾da su baskınında zarar gören bazı Türk-İslam eserlerinin restorasyonunda çalıştı. 1977῾de Dublin sanat akademisinde, 1983῾te Paris῾te UNESCO genel merkezinde, 1985῾te Münster῾de hat sergisi, 1986῾da İslam Kültür Merkezi῾nde ikinci defa cilt sergisi açtı. 1983῾te emekliye ayrılan Emin Barın 1984῾te Ya Rahim adlı eseriyle Türkiye İş Bankası Süsleme Büyük Ödülü῾nü kazandı. Özellikle kufi ve celi divani yazılarında yeni yorumlarla güzel eserler verdi.

Serbest anlayışa dayanarak yaptığı çalışmalarla da dikkati çekti. İslamabad Kültür Merkezi῾nin yazıları, Anıtkabir῾deki yazıları, Yunus Emre῾nin mezar yazıları ve Ankara῾daki KocatepeCamii῾nin konferans salonundaki yazılar onun önemli eserlerindendir.

1987 yılında vefat eden Emin Barın῾ın 200῾ü aşkın eseri vardır. Birçok devlet başkanına, üniversitelere, çeşitli kuruluşlara takdirnameler, beratlar ve diplomalar yazdı. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları arasında Prof. Önder Küçükerman tarafından kaleme alınan, ‴Bir Yazı Sevdalısı: EMİN BARIN‴ isimli kitap 2002 yılında yayımlanmıştır.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

TamamıTamamı

Hattat Emin Barın menüsüne ait diger içerikler...

1. Fâni Dünya - İsmail Kara

 


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Ayet-i Kerîme - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2024