Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Kemal Batanay

Hattat Kemal Batanay


Hattat Kemal Batanay

19 Receb 1310 / 6 Şubat 1893 tarihinde İstanbul῾da dünyaya geldi. Babası Hâfız Ziyâ Efendi῾dir. İlköğrenimine Sinan Ağa Mektebi῾nde başladı, Zeyrek Saliha Sultan Mektebi῾nde tamamladı. Sırasıyla Fâtih Rüşdiyesi ve Vefa İdâdîsi῾ni bitirdi. On dört yaşında hâfız oldu. II. Abdülhamid῾in imamı kıraat âlimlerinden Hacı Niyazi Efendi῾den kıraat öğrendi. Bu arada cami derslerine devam ederek dönemin önemli isimlerinden dinî ilimler tahsil etti. Darulfünûn İlâhiyat Fakültesi῾ne girdiyse de I. Dünya Savaşı sebebiyle tamamlayamadı.

Hattatlığı kadar mûsikî yönüyle de bilinen Kemal Batanay ilk mûsikî derslerini babasından ve onun çevresinden almıştır. Kasımpaşa Küçük Piyale Paşa Camii imamı Cemal Efendi, Neyzen Emin Efendi, Hâfız Ahmet Irsoy, Rauf Yektâ Bey gibi üstadlardan Mevlevî ayinleri ve dinî eserler meşketti. Hüsnü Efendi῾den meşk etti. Onun vefatından sonra Hattat Hulûsi Efendi῾ye devam etti ve 1918 yılında icâzetnâme aldı. Sülüs ve nesih yazıyı ise Sofu Mehmed Efendi῾den meşk etmiştir.

çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Hamâmizâde İhsan Bey῾in Ömer Hayyam Rubâileri ve Yahya Kemal῾in Hayyam Rubâileri isimli eserlerin farsça metinlerini ta῾lik hat ile Kemal Batanay yazmıştır. Hattat Hâfız Kemal Batanay 22 Haziran 1981 tarihinde vefat etti. Kabri Feriköy Mezarlığı῾nda bulunmaktadır.

Kaynak: İstanbul῾un 100 Hattatı, Dr. Süleyman Berk, İBB Kültür A.Ş. Yayınları, 2010.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Yasin Cüz῾ünden bir bölüm - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019