Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Neyzen Mehmed Emin Yazıcı (Emin Dede)

Hattat Neyzen Mehmed Emin Yazıcı (Emin Dede)


Hattat Neyzen Mehmed Emin Yazıcı (Emin Dede)

Ömer Vasfî Efendi῾nin kardeşi olan Mehmed Emin Dede Efendi, 5 Cemaziyelevvel 1300/14 Mart 1883 tarihinde Tophane῾de Defterdar Mahallesi῾nde dünyaya geldi. Sülüs ve nesih yazıyı çukurcumalı Kadri Efendi῾den öğrendi. Düzenli bir yazı eğitimi almadı, ancak kabiliyetiyle güzel eserler verdi. Ağabeyi Ömer Vasfî Efendi, hattat Sami Efendi῾ye derse gittikçe, o da yanında gitti. Sami Efendi῾den çokça istifade etti.çok iyi bir hattat, ayrıca çok iyi bir neyzendi. Galata Mevlevihanesi῾nin Neyzenbaşısı oldu. Kendisine ‴Emin Dede‴ denmesi bu yüzdendir. Emin Efendi 1914῾de Genel Kurmay dairesi hattatlığına tayın edildi. çok güzel istifler yaptı, levhalar yazdı. 1945 yılında vefat etti.

Kaynak: Dr. Süleyman Berk, Eyüplü Hattatlar, Eyüp Sulten Belediyesi Yayınları.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Yâ Mâlik῾el-Mülk - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019