Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - • Vefatının 30.yılında Hattat Hâmid Aytaç - 26 Mayıs 2012 Cumartesi

 • Vefatının 30.yılında Hattat Hâmid Aytaç - 26 Mayıs 2012 Cumartesi

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Geleneksel Türk-İslâm Sanatları῾ndan Hüsn-i Hat sanatının son dönem üstadlarından Hâmid Aytaç῾ın vefatının 30. Yılı münasebetiyle bir anma programı düzenledi.

  Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi῾nde gerçekleştirilen ve ‴Vefatının Otuzuncu Yılında Hattat Hâmid Aytaç‴ başlıklı programda, Aytaç῾a ait eserlerden ve ona dair fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenlendi, Aytaç῾ın hayatının özetlendiği kısa bir slayt gösterisi sunuldu ve panel düzenlendi.

  Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Uğur Derman῾ın yaptığı panele konuşmacı olarak Hâmid Aytaç῾ın rahle-i tedrisinden geçmiş isimler; Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Prof. Dr. Savaş Çevik, Hasan Çelebi ve İsmail Yazıcı katıldı.

  Programın açılışında bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü Şevket Demirkaya, asırlık çınarları anma programlarının devam ettiğini belirterek, ‴Sanatımızın, edebiyatımızın, kültürümüzün geçmişten günümüze devamını sağlayan, tabii kendi alanında duayen olarak ifade edebileceğimiz büyüklerimizi anmak, bizim için büyük bir şeref‴ diye konuştu. Abidevî şahsiyetlerin, yetiştirdikleri öğrencilerle de kültür dünyamıza çok büyük bir miras bıraktıklarına işaret eden Demirkaya, ‴Anılmak istiyorsanız, değerlerinizi unutmayacaksınız‴ dedi. Demirkaya῾nın konuşmasının ardından panele geçildi.

  Panelin açış konuşmasını yapan Oturum Başkanı Prof. Dr. Uğur Derman, hat sanatının, özellikle İstanbul῾un fethinden sonra 5 asır içerisinde 20. asra ulaştığını ve 20. asırda yetişen hat sanatkârlarının, bu sanatın son noktasını yakaladıklarını ifade etti. Derman, Hâmid Aytaç῾ın da, yetişen son hattatların en sonuncusu, Osmanlı bakıyyesi olan büyük bir sanatkâr olduğunu, bu bakımdan da yeni nesillere tanıtılmasında fayda gördüklerini söyledi.

  Prof. Derman, Hâmid Aytaç῾la nasıl tanıştığını özetledikten sonra, sözü konuşmacılara bıraktı.

  ‴Hattat Hâmid Aytaç Kitabı‴nı hazırlayan İsmail Yazıcı, Aytaç῾la tanışmasını anlattı, Aytaç῾ın hayatını, kendi tanıklıklarıyla birlikte özetledi.

  Hasan Çelebi, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ve Prof. Dr. Savaş Çevik de, Hâmid Aytaç῾a dair hatıralarını anlattılar.

  Yeni camiler yapılır ama yeni Hâmid῾ler bulunmaz

  Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, hat sanatının son üstadı Hâmid Aytaç῾ın eserlerinin kıymetinin bilinmediğini belirterek, Kocatepe Camii῾nin hat levhalarını yazması istenen Hâmid Aytaç῾ın istediği ücretin fazla bulunduğunu hatırlatarak, sitemini dile getirdi. Prof. Subaşı, şöyle konuştu:

  ‴Kocatepe Camii῾nin yazıları yazılırken de Hocadan bir rakam istemişler. Ankara Kocatepe Camii; Cumhuriyet tarihinin en büyük eseri olacak, böyle bir amaçla yola çıkılmış. Hocaya dedikleri söz ne biliyor musunuz? ‘Senin bu istediğin rakamla yeni bir cami yaparız῾. Yeni bir cami yaparsın ağabeyciğim ama bir daha Hâmid῾i bulamazsın. Cumhuriyet tarihinde yaptığımız camilerin yüzde 95῾ini, Sinan, toprağından ayağa kalksa bir gecede yıktırır. O kadar büyük bir kopukluk söz konusu ki… Sen nerede bulacaksın Sinan῾ı bir daha, nerede bulacaksın Hâmid῾i bir daha…‴

  Programın sonunda İsmail Yazıcı, izleyicilere hediye edilen ‴Hattat Hâmid Aytaç Kitabı‴nı imzaladı.

  Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

  Vefatının 30.yılında Hattat Hâmid Aytaç - 26 Mayıs 2012 Cumartesi

  Kaynak: İBB Kültür A.Ş.

   

   

   

  Sonraki içerikSonraki içerik

  menüsüne ait diger içerikler...

  1. Şevki Efendi῾nin 34 sayfalık Evrâd-ı Şerîf῾i Hat Eserleri Galerisinde...
  2. Hat Sanatları Müzesi
  3. Bir güzel insan daha sırlandı: Ali Öztaylan
  4. kalemguzeli.org 1 yaşını doldurdu
  5. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
  6. Süleyman Çelebi῾nin Vesiletü῾n-Necat adlı eseri
  7. "Hat: Bir Medeniyet Çizgisi" Belgeseli
  8. Çini ve Minyatür Sanatçısı Fatma Şan ile Söyleşi
  9. Hattat Mustafa Râkım Efendi῾ye ait üç levhanın tıpkıbasımı yapıldı
  10. Bir İstanbul Hatırası
  11. Hattat Muhammed Hamdi Yazır Hayatı ve Eserleri Kitabı - Dr. Necmi Atik
  12. M.Uğur Derman῾ın Türk Hat San῾atından Seçmeler kitabı yayımlandı

   

  
  Site Hakkında

  ARAMAARAMA
  Hat Eserleri Galerisi


  Hat Eserleri Galerisinden...

  Levha - Hadis-i Şerîf - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

   
   
  
  Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
  çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

  Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019