Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - • IFAS: Sanatta "Gelenek - Yenilik" Sempozyumu

 • IFAS: Sanatta

  Fotoğraf galerisi içeren yazıIFAS (International Fine Arts Symposium) Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, 20-22 Ekim 2011 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi῾nin ev sahipliğiyle Konya῾da yapıldı. Fakülte῾nin 10. Kuruluş Yıldönümü ve yeni Güzel Sanatlar Fakültesi binasının açılışı münasebetiyle yapılan görkemli törende, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman OKUDAN ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi GÜNÜÇ birer konuşma yaptılar. Ardından Rektör Prof. Okudan῾a tezhipli bir hat levhası hediye edildi. Yapılan açılış konuşmalarında, yeni binasıyla ve zengin kadrosuyla Türkiye῾nin güzel sanatlar alanındaki en büyük fakültelerinden birisinin Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunduğu vurgulandı.

  Uluslararası karma serginin de açılışı yapıldıktan sonra IFAS bildirilerinin sunulması için 5 ayrı salonda düzenlenen oturumlara geçildi. Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, Resim, Heykel, Grafik, Seramik, Endüstri Ürünleri Tasarımı gibi bölümlerden katılan 100῾ü aşkın akademisyen ve 150῾ye yakın sanatçı ile IFAS, güzel sanatların başlıca bölümlerini kucaklayan, oldukça kapsamlı bir organizasyon olarak nitelendirildi.

  Kapanış oturumunda, Prof. M. Uğur DERMAN, Prof. Dr. İsmail TUNALI, Prof. Dr. Adnan TURANİ, Prof. Dr. Adnan TEPECİK, Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA, Prof. Dr. Ayhan Azzem AYDINÖZ gibi, alanlarında öncülük yapmış hocalar genel değerlendirme konuşmalarını yaptılar. IFAS῾ın son gününde ise katılımcılara, Konya῾nın tarihi ve kültürel mekânları gezdirildi.

  ‴Gelenek ve Yenilik‴ ana başlığını ele alan IFAS῾a, Geleneksel Türk Sanatları alanından da önemli katılımlar oldu. İlginç ve orijinal tebliğlerin sunulduğu Sempozyum῾a, Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerinden katılan akademisyen/sanatçıların isimleri ve bildiri konuları aşağıda verilmiştir. Sözkonusu bildirilerin tam metinleriyle diğer bölümlerden katılan akademisyenlerin bildirileri kitap halinde yayımlanacaktır. Ayrıca, sergiye katılan bütün eserlerin yer aldığı bir de katalog düzenlenecektir.

  IFAS ‴Geleneksel Türk Sanatları Bölümü‴ Katılımcıları:

  Prof. Isabella AMADUZZİ: ‴Rediscovering Moustache Cups‴
  Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA: ‴Hece Tahtalarının Plastik Özellikleri‴
  Prof. Dr. Fatma Çiçek DERMAN: ‴Müzehhip Ataullah Efendi῾nin Bilinmeyen Bir Eserine Dair‴
  Yrd. Doç. Savaş ÇEVİK: ‴Günümüz Hat Sanatında Yeni Açılımlar‴
  Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA: ‴Klasik Hattatların Sıradışı Tasarımları‴
  Yrd. Doç. Dr. Celalettin KARADAŞ: ‴Müzehhep Bir Hasan Çelebi Mushafı‴
  Yrd. Doç. Dr. Başak Burcu TEKİN: ‴19. Yüzyıl Osmanlı Tezhip Sanatında  Klasik Üslup: Batılılaşma Sürecinde Geleneğin Konumu‴    
  Yrd. Doç. Dr. Zuhal TÜRKTAŞ: ‴Washington Tekstil Müzesi ve Müzede Bulunan Bazı Geleneksel Türk Dokumaları‴
  Yrd. Doç. Ali Rıza ÖZCAN: ‴Fatih Devri῾nin Ünlü Hattatı Ali Sûfî ve Yazıları‴
  Yrd. Doç. Belgin PEKPELVAN: ‴Klâsik Osmanlı Minyatür Üslûbu Formsal Diyalektiğinin Çağdaş Türk Minyatür Sanatına Etkisi‴
  Yrd. Doç. Dr. Şehnaz B. ÖZCAN: ‴Bir Uygur Varağının Başlık Süslemesindeki Mavi Lotus Çiçeği‴
  Dr. Yakup GÖKTAŞ: ‴Geleneksel Türk Sanatlarının Tanımlanmasında Kullanılan Dekoratif Kavramının Dış Odaklı Temelleri Ve Yeni Yorumlar‴
  Dr. Kemal Hakan TEKİN: ‴Halep῾te Osmanlı Sanat Geleneği ve Yönetici Baniler‴
  Arş. Gör. Nevin AYDUSLU: ‴Erzurum Yakutiye Medresesi Minare Çinilerinin Özellikleri‴
  Arş. Gör. Semra GÜR: ‴Orta Asya῾dan Avrupa῾ya Keçenin Sanat/Tasarım Yolculuğu‴
  Okt. Necla TOSMUR: ‴Şanlıurfa῾da Kaybolmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarımız‴
  Uzm. Ahmet AYTAÇ: ‴Prado Müzesi῾nde Sergilenen Gelenekli Türk El Dokumaları Tasvirli Birkaç Tabloya Dair‴

  Yrd. Doç. Dr. Faih Özkafa. Hattat, S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi, (IFAS Düzenleme Kurulu Üyesi).

  Fotoğraf galerisi için tıklayınız

   

   

   

  Sonraki içerikSonraki içerik

  menüsüne ait diger içerikler...

  1. Şevki Efendi῾nin 34 sayfalık Evrâd-ı Şerîf῾i Hat Eserleri Galerisinde...
  2. Hat Sanatları Müzesi
  3. Bir güzel insan daha sırlandı: Ali Öztaylan
  4. kalemguzeli.org 1 yaşını doldurdu
  5. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
  6. Süleyman Çelebi῾nin Vesiletü῾n-Necat adlı eseri
  7. "Hat: Bir Medeniyet Çizgisi" Belgeseli
  8. Çini ve Minyatür Sanatçısı Fatma Şan ile Söyleşi
  9. Hattat Mustafa Râkım Efendi῾ye ait üç levhanın tıpkıbasımı yapıldı
  10. Bir İstanbul Hatırası
  11. Hattat Muhammed Hamdi Yazır Hayatı ve Eserleri Kitabı - Dr. Necmi Atik
  12. M.Uğur Derman῾ın Türk Hat San῾atından Seçmeler kitabı yayımlandı

   

  
  Site Hakkında

  ARAMAARAMA
  Hat Eserleri Galerisi


  Hat Eserleri Galerisinden...

  Hilye-i Şerîf - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

   
   
  
  Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
  çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

  Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019