Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - • "Doksandokuz İstanbul Mushafı" Tanıtım Programı 29 Aralık 2010

 • İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Geleneksel Sanatlar Yönetmenliği῾nin Türkpetrol Vakfı işbirliği ile gerçekleştirdiği "Doksandokuz İstanbul Mushafı" adlı kitabın tanıtım programı Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi῾nde 29 Aralık 2010 Çarşamba günü saat 16:00῾da yapıldı.

  Doksandokuz İstanbul Mushafı - Tanıtım Programı - 29 Aralık 2010

  M. Uğur Derman῾ın gayretleriyle meydana getirilen kitapta fetihten bugüne İstanbul῾da yazılmış mushaflardan seçilmiş 99 mushaf, fotoğrafları, hikâyeleri ve sanat özellikleri ile anlatılıyor. Hat sanatına ilgi duyanlar kadar sanat tarihçileri için de büyük önem taşıyan kitapta Osmanlı῾daki hat, tezhip ve cilt sanatlarının gelişimini ya da gerilemesini görmek mümkün.

  Kitaptaki ilk mushaf, hat sanatında açtığı çığır hâlâ devam eden Şeyh Hamdullah῾ın Topkapı Sarayı Müzesi῾nde korunan 1503 tarihli mushafı. Son eser ise Mûsıka-i Hümâyûn imamı Hasan Rıza Efendi῾nin 1911 yılında yazdığı yine Topkapı Sarayı Müzesi῾nde yer alan mushafı. Hasan Rıza Efendi, büyük boydaki bu mushafı Sultan Reşad῾ın Eyüpsultan῾da yaptırdığı türbesine konulmak üzere padişahın talebiyle yazmış. Ancak mushafın türbeye koyulması mümkün olmamış. Kitapta Şeyh Hamdullah῾ın oğlu Mustafa Dede῾nin yazdığı ve Sultan Abdülaziz῾in vefatında okumakta olduğu ve üzerine kanının aktığı mushaf da yer alıyor.

  Kaynak: Zaman, 31.12.2010.

   

   

   

  Sonraki içerikSonraki içerik

  menüsüne ait diger içerikler...

  1. Şevki Efendi῾nin 34 sayfalık Evrâd-ı Şerîf῾i Hat Eserleri Galerisinde...
  2. Hat Sanatları Müzesi
  3. Bir güzel insan daha sırlandı: Ali Öztaylan
  4. kalemguzeli.org 1 yaşını doldurdu
  5. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
  6. Süleyman Çelebi῾nin Vesiletü῾n-Necat adlı eseri
  7. "Hat: Bir Medeniyet Çizgisi" Belgeseli
  8. Çini ve Minyatür Sanatçısı Fatma Şan ile Söyleşi
  9. Hattat Mustafa Râkım Efendi῾ye ait üç levhanın tıpkıbasımı yapıldı
  10. Bir İstanbul Hatırası
  11. Hattat Muhammed Hamdi Yazır Hayatı ve Eserleri Kitabı - Dr. Necmi Atik
  12. M.Uğur Derman῾ın Türk Hat San῾atından Seçmeler kitabı yayımlandı

   

  
  Site Hakkında

  ARAMAARAMA
  Hat Eserleri Galerisi


  Hat Eserleri Galerisinden...

  Levha - Ayet-i Kerime - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

   
   
  
  Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
  çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

  Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019